KVKK GİZLİLİK POLİTİKASI VE BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

 • İşbu Veri Koruma ve Gizlilik Politikası’ nın (Bundan sonra kısaca “Politika” olarak anılacaktır.) amacı DATASTİL TEKNOLOJİ  tarafından sunulmakta olan her türlü hizmet kapsamında elde edilen ve/veya varsa üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. 

  DATASTİL TEKNOLOJİ   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan ulusal mevzuata uygun davranacağını ve bu çerçevede kişisel verilerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsediğini ve aynı doğrultuda kişisel verilerin işlenmesine yönelik her türlü kanuni yükümlülüğe uygun hareket edeceğini beyan eder. 

  Bu doğrultuda işbu Politika, kişisel verilerinizin, DATASTİL TEKNOLOJİ  tarafından nasıl ve hangi amaçla işlendiğine ve korunduğuna dair bilgi edinilmesi ve mümkün olan en iyi derecede şeffaflığı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

  1. TANIMLAR

  Kanun ve işbu Politika ve Bilgilendirme metni uyarınca; 

  1. Veri Sorumluları:

  Şirket Unvanı: DATASTİL TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  Adres  : Merkez: Gülbahçe Mah. Gülbahçe Cad. Teknopark İzmir A8 Binası Apt. No:1/45/14 Urla / İzmir  (Şirket işbu VERİ KORUMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI ve KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME kapsamında “DATASTİL TEKNOLOJİ  ” olarak anılacaktır.)

  1. “Kişisel Veri”: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
  2. “Kişisel Verilerin İşlenmesi”: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
  3. “Kurum” Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu ifade eder.
  1. VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

  DATASTİL TEKNOLOJİ   aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için tarafınıza ait ilgili kişisel verileri toplar ve kullanır. Kişisel verileriniz; “İşe Alım Sürecinde Adaydan Mail, Bizzat, İnternet Ortamından, İşe Giriş Evraklarıyla, Sgk Sistemi, İlgili Okul Müdürlükleri, Resmi Kurumlardan Gelen Yazışmalar, Sağlık Dosyası, Fotoğraf, Araç Takip Sistemi, Kamera Kayıtları, Kişiden Bizzat, Özlük Dosyası, Pano, İlan, VPN Yâda Destek Yazılımı İle Bağlanması veya Lokasyonda Çalışma Yapması, İnternet Giriş Kaydı, Firewall, Adli Makamlardan Gelen Tebligat, Sözleşme, Mail, Telefon, Fatura, Gider Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Müstahsil Makbuzu Gibi Evraklardan Ve Cari Kart Bilgilerinden, İmza Sirküleri, Eğitim Katılım Formları, Raporlar, Sözlü, Kartvizit, Web Sitesi, Referanslardan” erişilmek

  suretiyle toplanmaktadır. Verilerinizin yeni bir yöntemle toplanması halinde iş bu politika güncellenecektir.  

   

  III. VERİ VE VERİ KATEGORİLERİ

  DATASTİL TEKNOLOJİ   tarafından, sunulan hizmetler kapsamında işlenen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması  Kanunu uyarınca Kişisel Veri sayılan verilerin hangileri olduğu, aşağıda kişisel /özel nitelikli veri halinde sıralanmıştır.

  1. Kimlik verisi (Adı Soyadı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Medeni Durum, Uyruğu Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Aile Durum Bildirimi Formu, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Ehliyet Fotokopisi, Src Belgesi, Ana Adı, Baba Adı, Nüfusa Kayıtlı Olunan İl, İlçe, Mahalle, Köy, Cilt No, Aile Sıra No, Sıra No, Sicil Numarası, TC Kimlik Numarası, İmza, İmza Sirküsü, Sgk Numarası, İrsaliye Üzerinde Teslim Eden, Alan, Soyadı,) 
  2. İletişim verisi (Adres, Telefon, E-Posta, İkametgah Belgesi)
  3. Özlük verisi (CV (Özgeçmiş), Geçmiş İş Yaşam Bilgileri, Eksik Gün Belgesi, İşkur Kayıt Belgesi, Başvuru Formu, Askerlik Terhis Belgesi veya Muaf Olduğuna Dair Belge, İş Başvuru Formu, İşe Giriş /Çıkış Bildirgesi, İşe Giriş/Çıkış Tarihi, İşe Giriş-Çıkış Kayıtları (PDKS)), Bordro, Puantaj Kayıtları, Disiplin Süreci Tutanakları, Meslek Kodu, Brüt Ücret, Çalışma Günü, Ücret Bilgisi, İlk Soyad, Prim, Çalışma Gün Sayısı, Eksik Gün Sayısı, Eksik Gün Nedeni, Meslek Kodu, Görev Unvanı, Sgk Hizmet Dökümü)
  4. Hukuki İşlem verisi (Çalışanın Toplam Borç Tutarı, İcra Dairesi ve Dosya No)
  5. Müşteri İşlem verisi (Fatura, Fatura Bilgisi, Çek Bilgileri, Sipariş Bilgisi, Talep Bilgisi)
  6. İşlem Güvenliği verisi (IP Bilgisi, Internet Giriş Kayıtları, Şifre, Parola)
  7. Finans verisi (İban, Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi)
  8. Mesleki Deneyim verisi (Diploma Fotokopisi, Gidilen Kurslar, Meslek İçi Eğitim Bilgileri,
  9. Sertifikalar, Eğitim Bilgisi, Mesleki Eğitim / Kurs / Seminer Katılım Belgeleri, SRC Belgesi,  İş Güvenliği Uzmanı Sertifika Türü ve Numarası, Yaptığı İşe Dair Mesleki Yeterlilik Belgesi, Eğitim Sertifikaları, Acil Durum Eğitim Sertifikası, Eğitim Durumu )
  10. Sağlık Bilgileri verisi ( Kan Grubu Kartı Veya Kan Grubunu Gösterir Belge, Sağlık Raporu, Tüm Sağlık Tetkik Sonuçları, İşe Giriş/Periyodik Muayene Formları, Sağlık Tetkikleri Kan Tetkikleri,
  11. Akciğer Grafisi/Odiometri/SFT/EKG Hastalık Tanısı,)
  12. Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri verisi (Adli Sabıka Kaydı)
  13. Görsel ve İşitsel Kayıtlar verisi (Vesikalık, Fotoğraf, Ses Kaydı )
  14. Fiziksel Mekan Verisi ( Giriş-Çıkış Kamera Kayıtları, Ip Kamera Görüntüsü)
  15. Kılık Ve Kıyafet Verisi (Beden Bilgisi, Ayakkabı Numarası)
  16. Lokasyon Verisi (Lokasyon)

  İşlenebilecektir.

   

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI:

  Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve aşağıda detayları  belirtilen amaçlar dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere işlenecektir.

  DATASTİL TEKNOLOJİ  tarafından sunulan hizmetler kapsamında;

  Toplanan verileriniz;

  1. Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
  2. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
  3. Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
  4. Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
  5. Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
  6. Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
  7. Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi
  8. Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
  9. Erişim yetkilerinin yürütülmesi
  10. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
  11. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
  12. Fiziksel mekân güvenliğinin temini
  13. Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
  14. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
  15. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
  16. İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
  17. İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
  18. İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
  19. İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
  20. Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
  21. Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
  22. Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
  23. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
  24. Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
  25. Organizasyon ve etkinlik yönetimi
  26. Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
  27. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
  28. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
  29. Talep / şikayetlerin takibi
  30. Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
  31. Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
  32. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
  33. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

  6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. Ayrıca kişisel verileriniz hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

   

  1. KİŞİSEL VERİLER NEREDE DEPOLANIR VE İŞLENİR?

  Kişisel Veriler, DATASTİL TEKNOLOJİ ’ nın Elektronik, Fiziksel Ortamında, işbu Politika’ da yer alan amaçlarla ve Kurul tarafından çıkarılacak olan düzenlemelere uyumlu olarak depolanabilir ve işlenebilir. 

   

  1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI:

  Kişisel veriler ve bu kişisel veriler kullanılarak elde edilen yeni veriler DATASTİL TEKNOLOJİ  tarafından;

  “Bulut Bilişim Altyapısı, Sgk Ve Kolluk Kuvvetlerinin İşe Giriş Çıkış Bildirimi, SGK Ödemelerinin Eksiksiz  Yapıldığına Dair, Çalışma İznin Alınması İçin Bildirim Yapılması, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele, Sgk Bildirgesi, Personel Ödemelerinin Gerçekleştirilmesi İçin, Zorunlu Eğitim Başvuruları, Mesleki Yeterlilik Belgesi, Kurumsal Eğitimler, Şirket Güvenliği İçin Giriş Çıkış Yapan Kişilerin Kayıt Altına Alınması, Resmi Kurum Ve Kişileri Bilgilendirme, Denetim Tutanağı İçin Veri Oluşturma, Hukuki Süreçlerin Yürütülmesi Amacıyla Danışmanlık Desteği Almak, Çalışan Sgk Prim Ödemelerinde Devlet Teşviklerinden Yararlanılması Amacıyla E- Bildirgelerinin Teşvik Danışmanı İle Paylaşılması, Yapılan Etkinlik Veya Organizasyonun Duyurulması, Paylaşılması, Reklam, Etkinlik Rezervasyonu, Çalışan Kredi Başvurusu, Araç Kiralama, Seyahat İçin Otel Bilet Alımı, E-Postanın Bulut Bilişim Altyapısında Olması,  BES Ödeme Talimatı, İspat, Tedarikçiyi Bilgilendirme, Yasal Yükümlülük Gereği İş Güvenliği Uzmanı İle Şirket Arasında Sözleşme Yapılabilmesi, Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, İşçi Sağlığı Ve Güvenliği, 4857, 6331, 5510 Sayılı Kanun Gereği İş Kazası Bildirimin Yapılması, Dışarıdan IT Teknik Destek Hizmeti Alınması, Hediye Gönderimi, Cirolama, Periyodik Muayeneler İçin Gerekli Tetkiklerin Anlaşmalı Laboratuvar Firmaları Tarafından Yaptırılması, Mesleki Hastalık Bildirimleri” 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve öngörülen şartlara uymak ve gerekli önlemleri almak kaydıyla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, tedarikçilerimize ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, avukatlar, SMMM’ ye aktarılabilecektir. 

  Kişisel verileriniz; 

  1. Veri sahibinde yönelik bir hizmetin verilebilmesi ve/veya uygulanması,
  2. DATASTİL TEKNOLOJİ ve/veya üçüncü tarafların hukuki çıkarlarının korunması ve/veya veri sorumlusunun meşru menfaatlerinin kullanılması ya da korunması amacıyla veri işlemenin zorunlu olması;
  3. DATASTİL TEKNOLOJİ’nin tabi olduğu her türlü mevzuat uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesi;
  4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması içni veri iş

   

  VII. GİZLİLİK POLİTİKASI

  Kişisel veriler gizlidir ve DATASTİL TEKNOLOJİ  ” de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. DATASTİL TEKNOLOJİ   tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ile kişilerin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü kişilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. İster çalışanlar, isterse diğer kişilerin DATASTİL TEKNOLOJİ    daki verileri gizlidir. Hiç kimse, sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında

  kullanamaz.     

   

  VIII. VERİ SAHİBİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARI:

  1. Kanun’un 11 numaralı maddesi gereğince; DATASTİL TEKNOLOJİ’ ya başvurarak,
  2. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  3. Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
  4. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  7. İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  8. İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  9. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  10. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
  1. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ:

  DATASTİL TEKNOLOJİ; kişisel verileri, hizmetten en iyi şekilde faydalanılmasını sağlayabilmek amacıyla işbu Politika’  da belirtilen şartlar çerçevesinde ve ilgili hizmetin mahiyetinden ve sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmek adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. 

  Buna ek olarak, DATASTİL TEKNOLOJİ  doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zaman aşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.  Buna ilişkin detaylı bilgiye saklama ve imha politikasından erişebilirsiniz.

   

  1. İLETİŞİM:

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi;

   

  1. info@datastil.com adresinde bulunan kişisel veri başvuru ve yanıt formunu doldurulmasıyla
  2. Usulüne uygun bir dilekçe hazırladıktan “Yıldırım Beyazıt Mah. Aşık Veysel Bulvarı Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdare Binası ve Kuluçka Merkezi 5. Binası No:67/4 İç Kapı No:64, 38030 MELİKGAZİ / KAYSERİ   ” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak gönderilmesi veya bizzat teslim edilmesi  
  3. Kişisel veri başvuru ile yanıt formunu veya usulüne uygun dilekçeyi info@datastil.com mail adresine güvenli elektronik imza, mobil imza yada ilgili kişi tarafından DATASTİL TEKNOLOJİ ’ ye daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvuru yapılabilmektedir.

   

  Bu konuda kapsamlı düzenleme DATASTİL TEKNOLOJİ   Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü yapılmıştır.

  Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

   

  1. VERİ KORUMA ve GİZLİLİK POLİTİKASI’NIN TADİLİ:

  İş bu politika 6 sayfadan ibaret olmakla DATASTİL TEKNOLOJİ   işbu Veri Koruma ve Gizlilik Politikası hükümlerini ilgili kanunların gereklilikleri çerçevesince zaman zaman güncelleyebilir: Bu nedenle en güncel versiyona ulaşmak için, düzenli olarak https://www.datastil.com/ adresini ziyaret etmenizi rica ederiz. Söz konusu güncellemeler yayınlanma tarihinden itibaren geçerli olacaktır.